De Zilverlinde vzw

Een open huis met woon- en zorgfuncties

Verblijf

Elke dag staat een team van medewerkers klaar voor een professionele begeleiding en verzorging.
Overtuigd dat zij moeilijk een “thuis” kunnen vervangen trachten zij toch door hun dagdagelijkse inzet uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken.

Zorgaanbod

Wij vinden een kwalitatieve zorgverlening uiterst belangrijk en streven naar “zorg op maat”.
 • "De Zilverlinde" beschikt over gekwalificeerde medewerkers om de bewoners in alle discretie en met respect voor de menselijke waardigheid bij te staan in hun dagelijkse verzorging. Richtlijnen in verband met de verzorging en medische begeleiding gebeuren in samenspraak met bewoner, familie, huisarts en hoofdverpleegkundige.
 • Animatie, ergo- en kinesitherapie :
  Naast een ruim aanbod van ontspanningsactiviteiten zoals optredens, kooknamiddagen, ontbijtbuffetten, uitstappen,… heeft het animatieteam ook een sterk gepersonaliseerd aanbod, zodat elke bewoner individueel benaderd wordt. Hierbij denken wij oa. aan relaxatiebaden en aromatherapie.
  Alle activiteiten worden vooraf aangekondigd via het bewonerskrantje en de maandelijkse activiteitenkalenders op de prikborden. De ergotherapeuten stimuleren en werken aan het behoud van de mentale, fysische en sociale vaardigheden van de bewoners. De kinesitherapeuten staan in voor de ondersteuning van de algehele lichamelijk conditie van elke bewoner. Specifieke behandelingen worden op voorschrift van een arts toegepast.
 • Palliatieve begeleiding :
  Ook in de periode dat de gezondheidstoestand volledig verzwakt, en een ziekenhuisopname geen uitkomst meer kan bieden, willen wij instaan voor een professionele nabijheid. Dit trachten wij in de mate van het mogelijke te verwezenlijken door het aanbieden van gepast comfort, een stille maar aandachtsvolle aanwezigheid en dit alles in een sfeer van wederzijds respect en begrip voor de bewoner en de familie.

Voeding

Aan de maaltijden wordt veel aandacht besteed. Met zorg kiest de keukenverantwoordelijke  wekelijks een gevarieerd menu. Dieet kan verkregen worden in overleg met de huisarts en de diëtiste. Indien gewenst kan geopteerd worden voor kamerbediening.

Zingeving

Wij hebben respect voor éénieders overtuiging. Er kan steeds beroep gedaan worden op de parochiepriester of op de pastoraal medewerker. In de instelling bestaat wekelijks de mogelijkheid om de eucharistieviering bij te wonen. Indien gewenst leggen wij de nodige contacten met bedienaars van andere overtuigingen.

Bezoek

Wij zijn een open huis. Alle bezoek is welkom, de hele dag door.
Wij vragen echter na 20u00 de rust van onze bewoners niet te verstoren.

Bewonersraad

De bewoners krijgen via de driemaandelijkse bewonersraad inspraak in het beleid van het huis.

Dagprijzen

Eénpersoonskamer met toilet :
van 47,74 tot 49,35 euro / dag (op datum van 01 januari 2017 ) .

Zijn niet in de dagprijs inbegrepen:
 • Doktershonoraria en medicatie
 • Bijdragen mutualiteit
 • Persoonlijk telefoontoestel op de kamer
 • Was en droogkuis voor persoonlijke kledij
 • Pedicure en kapsalon
 • Cafétaria
 • Verzorgingsmateriaal buiten het RIZIV-forfait
 • Voeding en dranken buiten de maaltijden
Zijn in de dagprijs begrepen:
 • Huur en onderhoud van het bedlinnen
 • Incontinentiemateriaal
 • Zeep, shampoo en tandpasta
 • Mineraal water
 • Aansluiting TV, telefoon en internet (geen gebruik of abonnement)
concept & design by M-iT